User Settings

  • Background
  • Fade speed
  • Music
  • Text size
Choose a backgound theme.
Choose the speed the daily prayer fades between stages.
Choose music to play during the daily prayer.
Choose the size of the text for your daily prayer.

Päivittäinen rukous - 2017-09-16

Jumalan läsnäolo

Pysähdyn hetkeksi ja ajattelen sitä rakkautta ja armoa, jota Jumala
lahjoittaa minulle, luoden minut Hänen kuvansa kaltaiseksi, tehden
minuun oman temppelinsä...

Vapaus

Jos Jumala yrittäisi kertoa minulle jotakin,
tietäisinkö minä sen?
Jos Jumala rauhoittaisi minua
tai haastaisi minut, huomaisinko sen?
Pyydän armoa
vapautuakseni omista huolistani
ja avautuakseni sille,
mitä Jumala ehkä on sanomassa minulle.

Tietoisuus itsestäni

Millä alueilla elämässäni tunnistan toivoa, rohkaistumista ja kasvua?

Katsellessani taaksepäin viimeksi kuluneita kuukausia

saatan erottaa, millaiset toiminnat ja tilanteet ovat kantaneet runsaasti hedelmää.

Jos havaitsen tällaisia alueita,

päätän varata niille tulevaisuudessa sekä aikaa että tilaa.

Jumalan Sana

Luuk. 6:43-49

 "Yksikään hyvä puu ei tee kelvotonta hedelmää eikä yksikään kelvoton puu hyvää hedelmää.  Hedelmästään jokainen puu tunnetaan. Eihän orjantappuroista koota viikunoita eikä piikkipensaasta poimita rypäleitä.  Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvyyden varastosta esiin hyvää, paha ihminen tuo pahuutensa varastosta esiin pahaa. Mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu.

Miksi te sanotte minulle: 'Herra, Herra', mutta ette tee mitä minä sanon?  Minä kerron teille, millainen on se, joka tulee minun luokseni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan.  Hän on kuin mies, joka taloa rakentaessaan kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle. Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät taloa vasten, ne eivät saaneet sitä horjumaan, koska se oli hyvin rakennettu.  Se taas, joka kuulee mutta ei tee, on kuin mies, joka rakensi talon maan pinnalle, ilman perustusta. Kun tulvavedet syöksyivät taloa vasten, se sortui heti maan tasalle." 

Ajatuksia tämän päivän tekstin äärellä

Active
Default
  • Paavi Franciscus rohkaisee meitä olemaan luovia ihmisiä, jotka kykenevät löytämään parhaan ratkaisun, eikä toimimaan musta-valkoisten asenteiden mukaisesti. Tämän päivän raamattuteksti opettaa meille hyvin perustavaa laatua olevan arvosteluperusteen: Mitä hedelmää kukin ratkaisu tuottaa? Tarkastelen vaihtoehtojani kysyen itseltäni, olisinko tyytyväinen niiden tuottamaan hedelmään?
  • Tänä todella suhteellisesti ajattelevana aikana, Jeesuksen sanat elämämme rakentamisesta Hänen sanojensa varaan kuulostavat todella haasteelliselta. Pyydän itselleni ymmärrystä mitä se merkitsee minun elämässäni, jotta näkisin mitä olen rakentanut hiekalle ja mitä kovalle kalliolle.

Vuorovaikutus

Reagoinko, kun rukoilen Jumalan Sanan mukaisesti? Tulenko haastetuksi, lohdutetuksi, vihastunko?

Kuvittele Jeesus seuraasi, istumaan tai seisomaan viereen, ja puhu Hänelle tuntemuksesi, niin kuin puhuisit luotetulle ystävällesi.

Päätös

Kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle,
niin kuin oli alussa, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen

Aamen

Jos päivittäinen rukous on ollut sinulle merkittävä tai jos sinulla on ehdotuksia tai oivalluksia, kuulemme mielellämme niistä lisää sinulta.

Lisää Pyhästä tilasta

Praying

Reflecting

Yhteydessä

Rukouksen nettisivun ylläpidosta vastaavat irlantilaiset jesuiitat